Schuldentraject

Schulden
De meeste mensen die via justitie een schuldtraject hebben gevolgd, zijn aan het einde van de rit schuldenvrij. Het ministerie van Justitie heeft recent bekend gemaakt dat tussen de 60% en 70% van de deelnemers de wettelijke regeling succesvol afrondt. Alleen schuldenaren die aan de eisen voldoen, komen voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in aanmerking. Het traject is lang en moeizaam. De deelnemers leven ongeveer drie jaar op bijstandniveau en staan al die tijd onder controle van een bewindvoerder.

Een leven zonder schulden

Hoe heerlijk zou het zijn te leven zonder schulden? Genoeg geld om alle rekeningen mee te betalen, en niet iedere maand weer in de geld zorgen te moeten zitten.

Het collectief van schuldhulpverleners heeft als doel om iedereen via deze website zo goed mogelijk te informeren over hoe men schulden kan voorkomen. Naast uitleg over budgetteren, wordt ook informatie gegeven hoe schuldeisers te werk gaan, en waar men mee te maken krijgt als rekeningen niet betaald worden.

Het collectief van schuldhulpverleners helpt ook te verwijzen naar de juiste schuldhulpverlenende instanties. Veel informatie op deze website is samengesteld uit diverse bronnen op internet, zodat 1 informatiepunt ontstaat over het voorkomen van schulden.

Wanneer u zich voor schuldsanering aanmeldt, zal een schuldhulpverlener eerst samen met u uw financiŽle situatie bekijken in een kennismakingsgesprek. Hij beoordeelt dan of vrijwillige schuldhulpverlening mogelijk is. De schuldhulpverlener zet samen met u uw schulden op een rijtje. Verder kijkt hij hoe deze zijn ontstaan en hoe u het maken van nieuwe schulden kunt voorkomen. Daarnaast kunt u nog het volgende van de schuldhulpverlener verwachten:
  • Advies bij het aanvragen van uitstel van betaling
  • Informatie en advies bij het aanvragen van subsidies, bijzondere bijstand en kwijtscheldingen
  • Doorverwijzing naar andere hulpverleningsinstanties
  • Budgetadvies:
  • Een overzicht van inkomsten, uitgaven en aflossingsverplichtingen
  • In kaart brengen hoe u uw geld uitgeeft en hoe het eventueel anders kan
  • Berekenen wat u kunt aflossen

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu