Zolang de werelden maar niet met elkaar in aanraking kwamen.Schulden Derde Wereld De schuld van regeringen en overheden, niet van 'ons'. Democratie en de vrije markt werken echt! en dat is bewezen, keer op keer. De Noord-Zuid problematiek is daarmee feitelijk niet veranderd.

De totale werkgelegenheid groeit in het rijke Westen met 22. In de steden is de situatie van vrouwen over het algemeen iets minder schrijnend dan op het platteland. Elk jaar ontvangt India van Nederland een bedrag aan ontwikkelingshulp van ongeveer 300 miljoen gulden. Op 10 april komt de ontwikkelingshulp van de rijke landen, waaronder Nederland, aan India aan de orde.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu