Wettelijke schuldsanering geldt alleen voor natuurlijke personen.Schulden Wet Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Het feit dat een nihilstelling voor kinderalimentatie in principe altijd wordt verleend, betekent vaak dat het vroegere gezin van de saniet ook in de financiële problemen komt. Tijdens deze periode mogen de betrokkenen geen aan deze wet onderworpen activiteiten uitoefenen. De inschrijving kan niet worden toegekend aan, of behouden voor de personen tegen wie tot tweemaal toe een maatregel van schorsing of schrapping genomen is.

Daarom maakt Stichting Schulden Vrij Leven zich sterk voor het minnelijk traject. In sommige gevallen is een saneringskrediet mogelijk. Kunt u de schulden afbetalen, dan wordt de schuldsanering stopgezet. De schuldeisers kunnen het restant van de vordering echter niet meer innen. De minister bepaalt de duur van de schrapping of de schorsing van de inschrijving, die niet meer mag bedragen dan één jaar te rekenen van de kennisgeving van de beslissing. Als u zich niet aan de regels houdt, dan gaat u failliet. Bij de aanvraag tot inschrijving wordt bewijs geleverd van het nakomen van de verplichting bepaald in § 2.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu