Wel moet het totaal van de zakelijke kilometers worden opgegeven.De Staatssecretaris acht de kans daarop redelijk groot omdat deze regeling onder een ander steunkader cultuur valt dan de faciliteit voor de zeescheepvaart-CV. Hypotheken,de Goudse Hypotheken,Bank of Scotland en GMAC. Men koos eenvoudig niet voor behandeling als fiscaal partner. De kans dat de Europese Commissie de overgangsregeling als verboden staatssteun zou afwijzen, was te groot om de faciliteit nog een jaar door te trekken. Alleen in die situatie valt de bestelauto niet onder de autokostenfictie. De waarde in het economische verkeer zal namelijk hoger of lager zijn dan de cataloguswaarde. Het kan voorkomen dat u bovenstaande punten als een beperking ervaart. Daarnaast zijn er bezittingen vrijgesteld, zoals de maatschappelijke beleggingen en de beleggingen in durfkapitaal voorheen de zogenoemde Tante Agaath-leningen.

Zijn woning fungeert namelijk tijdelijk niet als hoofdverblijf. Een zelfstandige die zijn activiteiten stopzet moet nog bijdragen betalen voor het kwartaal gedurende hetwelk hij stopt, tenzij hij in dit kwartaal de pensioenleeftijd bereikt heeft. Elke afwijking moet goed worden gedocumenteerd voor toezichthouder AFM. De hoofdelijke aansprakelijkheid wordt beperkt tot 50 pct.

Hierbij bestond geen eerbiedigende werking voor bestaande situaties. Ook kan hij niet aantonen dat hij maar beperkt minder dan 7. Wel zal hieraan door de werkgever aantoonbaar de hand moeten worden gehouden. De beleggingen in durfkapitaal zijn te onderscheiden in de directe en indirecte voormalige Tante Agaathleningen en de culturele beleggingen.

Veelal wordt geadviseerd het risicodeel in box 3 onder te brengen. Deze toeslag geldt voor 65-plussers met een relatief laag inkomen uit werk en woning box I. Een regeling waarbij bij wisselend gebruik een gemiddelde catalogusprijs als uitgangspunt voor de bijtelling mag worden genomen, zoals die geldt voor de personenauto, geldt dus niet voor de bestelauto die wisselend wordt gebruikt. Voor de bijtelling mag naar tijdsevenredigheid met die waardeverandering rekening worden gehouden. Een Tweede Kamerlid heeft de Staatssecretaris om opheldering verzocht.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu