We zijn heel enthousiast over het beleid van deze regering.We zijn heel enthousiast over het beleid van deze regering. Ik ga ook in op de weerslag die de houding van de vakbonden, ook die van het ACV, zou kunnen hebben op de politieke toestand in het land.

Ook inzake de dienstencheques worden enkele stappen vooruit gedaan. Zal de regering er dit parlementair jaar in slagen de aangekondigde dossiers te realiseren? Dat is alleszins op zijn minst nodig om het vertrouwen te herstellen van de ondernemers en van de bevolking. En fait, les mesures proposées sont inspirées des conseils des ministres de Gembloux et d'Ostende et nous pouvons d'emblée nous féliciter de la philosophie qui sous-tend le dispositif en question.

De Europese Commissie heeft al aangegeven de klachten te zullen bestuderen. Amputatie van het geslachtsdeel blijkt de beste behandeling voor het dier. Cypriotisch politicus, president Turks deel van Cyprus 1975. In Japan en America is het spel al geruime tijd op de markt en zeer populair. Hij komt nu met beide voeten op de grond en zweert de verklaringen af die hij vorig jaar deed, bijvoorbeeld over het aantal nieuwe jobs.

De zomer heeft lang geduurd, maar langzaamaan komt de werkelijkheid van de herfst tot uiting. De klagersgroep bestaat uit IBM, Nokia, Sun Microsystems, Adobe, Corel, Oracle, RealNetworks, red Hat, Linspire en Opera. De regering wenst hernieuwbare en zuinige energie te bevorderen.

Fraudeurs traceerden het online koopgedrag van consumenten en maakten hier misbruik van door persoonlijke identificatie en inloggegevens te stelen. Par ailleurs, d'une certaine manière, je vais aussi suivre vos conseils puisque je pars en Russie avec des collègues pour le débat sur le terrorisme et que nous irons également en Arménie. Daarom willen we de Elia-taks vanaf 2008 afschaffen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu