Voor mensen met een AWBZ-indicatie voor verblijf verandert er niets.Belasting Teruggaven En Schuldsanering Uw netto besteedbaar inkomen wordt vergeleken met het voor u van toepassing zijnde normbedrag. Voor mensen met een AWBZ-indicatie voor verblijf verandert er niets.

Als vrijwilliger ben ik actief bij de voetbalclub Orderbos. De gemeente De Wolden werkt samen met de Gemeenschappelijke kredietbank in Assen en het Algemeen maatschappelijk werk. Het gaat om tegemoetkomingen die huishoudens kunnen krijgen voor de kosten van kinderopvang, huur of zorgverzekering. Uit dit fonds kan een bijdrage worden verstrekt voor kosten van sociale, culturele of sportieve activiteiten. Via uw werkgever, sociale dienst of andere uitkerende instantie.

Lees voor gebruik graag de disclaimer en het privacy reglement. Voor het berekenen van de bijzondere bijstand wordt altijd uitgegaan van uw netto woonkosten. Deze normbedragen worden per 1 januari 2007 opnieuw aangepast. Indien u verwacht dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding, dan kunt u een aanvraag indienen bij de Gemeentewinkel. DoelDe gemeente Den Haag streeft er naar iedere Hagenaar die dit wil, te helpen met het leren op goede manier om te gaan met inkomsten en uitgaven binnen de gestelde randvoorwaarden.

Informeer naar de bijzonderheden bij afdeling Samenleving van gemeente De Wolden. Beschikking van uw uitkering Gemeentelijke Sociale Dienst, UWV, etc.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu