Voor de dieren. Nee, voor dieren is de wereldhandel ongunstig.Het blijkt dat persoonlijke gesprekken van groot belang zijn om mannen te overtuigen. Daartegenover wordt mannen geleerd dat ze de baas in huis zijn en dat vrouwen onder hun gezag staan. De meeropbrengsten uit belastingen en het wegvallen van sociale uitkeringen, leveren de industriestaten tenminste 1. De Schone Kleren Kampagne is een actie van meer dan 25 Nederlandse en Belgische organisaties. Ook in India zit het ideaal van de dienstbare vrouw diepgeworteld. Ziehier de volstrekte waanzin, de barbarij van het kapitalisme. Deze kampen bieden de straatkinderen de gelegenheid om na te denken over hun leven en te kijken of ze wat aan hun situatie kunnen veranderen.

Besteed de hulp aan werkgarantie voor landarbeiders. In Afrika werken kinderen meestal op het land of in de huishouding; een vorm van kinderarbeid die voor buitenstaanders niet zo zichtbaar is.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu