Vlaams Belang steigert en laat haar ware aard zien.Renovatiepremie And Vlaams And Modaliteiten Deze drempels verlagen is een uitdaging die de Vlaamse Regering zeker aangaat. Hopelijk kunnen we zo een aantal problemen vermijden. De modaliteiten en de voorwaarden van deze gemeentelijke vrijstelling worden uitgewerkt. Niet alleen is het een middel om banen te behouden, maar ook om nieuwe te cre\'ebren.

Vlaamse regering moet worden voorgelegd voor goedkeuring. Hierdoor kunnen de sociale verhuurkantoren in toenemende mate een rol spelen in de integratie van de private huurwoningen in het sociaal woonbeleid. Uiteraard zijn er grote verschillen tussen de 308 gemeenten van het Vlaams gewest. Maar tevens zal worden nagegaan in welke mate de elementen van het decretaal bepaalde recht op wonen beter kunnen worden vervuld. De Vlaamse overheid heeft een belangrijke voorbeeldfunctie. Hierdoor hebben financieel en sociaal zwakke groepen weinig keuze zodat ze aangewezen zijn op de private huurmarkt. Vlaams Belang steigert en laat haar ware aard zien.

De precieze modaliteiten liggen evenwel nog niet helemaal vast. Er bestaan twee mogelijkheden om te lenen voor onroerend goed. Zo zien we dat slechts 40 percent van de eenoudergezinnen in de eigen woning woont. Er zijn immers nog heel wat drempels die gezinnen moeten overwinnen om hun droom blijvend te realiseren. Het stelsel beoogt eveneens de verbetering van de kwaliteit van het patrimonium.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu