Verkoop van een vijftal bijna nieuwe Dell notebooks.Na het faillissement verrichte rechtshandelingen van de gefailleerde die betrekking hebben op de failliete boedel, hebben geen gevolgen voor de crediteuren §3, lid 1, KO. Wanneer niet de verhoopte prijs wordt geboden, kan een tweede zitdag georganiseerd worden. Het eventuele restant gaat naar de bevoorrechte preferente vorderingen, waaronder de aanvraagkosten van het faillissement, rijksbelastingen en premies. De aankoopkosten moeten doorgaans binnen de vijf dagen betaald worden. Op de eerste verkoopdag wordt het goed voorlopig toegewezen aan de hoogste bieder. Hoeveel die kosten bedragen, wordt door de notaris op voorhand meegedeeld. Verkoop van een midelgrote partij kantoormeubilair vanuit de verhuizing van een groot kantoorpand. Verkoop van een grote partij Comforto bureaustoelen in zeer goede staat.

Verkoop van 22 in zeer goede staat verkerende professionele massagestoelen. De goederen zijn in de meeste gevallen niet ouder dan 5 jaar. Het bestaan van een verplichting voor het bureau op basis van de faillissementswet om het bestand aan de curator over te dragen, is niet ter beoordeling van het CBP. Deze wordt gehouden in één zitdag met nadien de mogelijkheid van hoger bod. Omwille van de mysterieuze sfeer die er rond zo'n openbare verkoop hangt, raden we je aan om bij wijze van voorproefje een dergelijke verkoop bij te wonen vooraleer je daadwerkelijk toeslaat. Boedelvorderingen zijn aanspraken op de failliete boedel waaraan van tevoren, d. Verkoop van een partij in zeer goede staat verkerende Autobar Roma koffiemachines met onderkast. Boedelvorderingen moeten niet in het kader van het faillissement worden ingediend. Jaarlijksverkeren vele tienduizenden ondernemingen in financiële problemen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu