Verkoop van een grote partij nieuw en bijna nieuw kantoormeubilair.Wanneer de voorwaarden voor faillietverklaring of voor een dreigende insolventie vervuld zijn, kan de debiteur een aanvraag indienen om in plaats van het faillissement de akkoordprocedure in te leiden §1, AO. Indien nadien de rechtbank het dwangakkoord bevestigt, wordt de gefailleerde het deel van de schulden aan de crediteuren, dat het vastgestelde percentage overschrijdt, kwijtgescholden §156, KO. Verkoop van een vijftal bijna nieuwe Dell notebooks. Wanneer de curator weigert de te betalen boedelvorderingen te voldoen, kan de crediteur zijn aanspraken langs in rechte geldend maken.

Verkoop van een grote partij nieuw en bijna nieuw kantoormeubilair. Er komt geen makelaar aan te pas, waardoor geen commissie betaald dient te worden. De regeling terzake §19 en 20, AO komt overeen met die bij een faillissement. Het eventuele restant gaat naar de concurrente "gewone" schuldeisers.

Wanneer er een hoger bod binnenkomt, zal de notaris een nieuwe zitdag organiseren waarop iedereen aan de biedingen kan deelnemen. Indien de concurrenten geheel zijn voldaan, gaat het restant naar de eventuele achtergestelde schuldeisers. Je krijgt geen bedenktijd en kan ook geen opschortende voorwaarde bedingen. Veiling van een groot aantal zeer professionele Maas international koffiemachines. Kunt u uw schulden niet meer betalen? Dan verkeert u in goed gezelschap. Het gebruik van dit persbericht is aan voorwaarden gebonden.

De curator kan van werknemers verlangen dat gedurende de opzegtermijn nog werkzaamheden worden uitgevoerd. In Nederland kan een faillietverklaring op drie manieren tot stand komen. Deze termijnen kunnen evenwel verschillen van streek tot streek; informeer bij de verkopende notaris.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu