Verkoop van de complete inventaris van een grote Konmar vestiging.Faillissement Verkoop Verkoop van een grote partij Wilkhahn bureaustoelen in zeer goede staat. Door de indiening van een vordering in het kader van de akkoordprocedure wordt de verjaring hiervan gestuit §9, AO. De bijkomende kosten liggen hoger dan bij een onderhandse verkoop. Als er geen hoger bod komt, gaat de grond of de woning naar de laatste bieder. Tenzij het komt tot homologatie van een akkoord, betekent het einde van het faillissement tevens het einde van de failliete rechtspersoon. Wanneer de geboden bedragen te laag zijn, kan een tweede zitdag vastgesteld worden.

Verkoop van de complete inventaris van een grote Konmar vestiging. Voor de betaling van de koopsom heb je doorgaans zes weken. Bij een openbare verkoop wordt de grond of een woning toegewezen aan de meestbiedende. Wees dus zeker van je stuk als je op een grond of huis gaat bieden en zorg dat je voldoende gedocumenteerd bent. In het faillissement van een natuurlijk persoon gaat het restant naar de gefailleerde zelf. Mocht u persberichten hebben waarvan u van mening bent dat deze in ons archief zouden kunnen worden opgenomen dan kunt u deze aan ons zenden. Rechtspersonen, natuurlijke personen en nalatenschappen kunnen in staat van faillissement worden verklaard.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu