Veel gemeenten hebben sociale raadslieden in dienst.Sociaal Raadslieden Telefonisch zijn de raadslieden bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag van 9 00 tot 15 00 uur en op donderdag van 9 00 tot 12 00 uur. Anders neemt de rechter uw zaak niet in behandeling. Veel gemeenten hebben sociale raadslieden in dienst. De Raad stelt u en uw advocaat op de hoogte van hun beslissing op uw aanvraag. Ze kunnen verbanden leggen tussen verschillende rechtsgebieden en ingewikkelde sociaal-juridische problematiek ontrafelen. In het dagelijkse leven kan iedereen met juridische problemen te maken krijgen.

In deze folders kwam u titels tegen van een aantal andere folders. Zonodig verwijzen ze u door naar een andere instantie. Vaak zijn advocaten gespecialiseerd in een bepaald soort zaken. Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Is er meer tijd, dan zal het buro voor rechtshulp een toevoeging voor u vragen. Momenteel start de gemeente met het afzetten van delen van de . Op 1 januari 2007 gaat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO van start.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu