Vanaf dit jaar voorziet de Vlaamse overheid een renovatiepremie.Voorwaarden Renovatiepremie 2007 Je kan eveneens een deel van het terugbetaalde kapitaal aftrekken van je belastbaar inkomen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Deze keuze is te overwegen als de rente hoog is en er dalingen te verwachten zijn. De aanvraag moet gebeuren binnen het jaar na de toekenning van de provinciale renovatiepremie. De intresten betaald voor een lening bestemd voor de aankoop, de bouw of de verbouwing van een onroerend goed zijn aftrekbaar van het totaal van je onroerende inkomsten. Heb je door bovenstaande aftrek niet alle intresten kunnen inbrengen, dan kan je soms een interessante bijkomende aftrek genieten als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

De uitbetaling van de renovatiepremie wordt afhankelijk gesteld van de beschikbare kredieten op de stadsbegroting. Ten laatste heb je ook nog de mogelijkheid om met een variabele looptijd te lenen, d. Vanaf dit jaar voorziet de Vlaamse overheid een renovatiepremie. Ontvang het meest recente hypotheeknieuws in uw mailbox. Dirk Van Mechelen breidt de vrijstelling van stedenbouwkundige vergunningen voor kleine werken uit. Sluit in ieder geval een schuld-saldo verzekering af zodat in geval van overlijden je familie niet hoeft verder af te betalen.

De uit te voeren werken moeten gedekt worden door een minimumbedrag aan facturen van 2. De basispremie kan hoger liggen in bepaalde gevallen hangt af van het referentie-inkomen en of de woning vrijstaand is of niet. Op het einde van de werken doe je opnieuw beroep op een schatter die een verklaring van de voltooiing van de werken opstelt. Vlaamse regering moet worden voorgelegd voor goedkeuring. Vlaamse Grondenbank heeft het groene licht gekregen van het Vlaamse Parlement.

Het is pas op dat moment dat de werken mogen aanvangen. Voor kleinere bedragen heb je de lening op afbetaling, grotere bedragen worden meestal geleend met een hypothecair krediet. Een hypothecair krediet kan je krijgen voor de aankoop van een bouwgrond, een woning, of voor verbouwingen en nieuwbouw en gaat meestal verplicht gepaard met een levensverzekering en een brandverzekering. Inspelend op de evoluties op de woningmarkt bieden sommige banken looptijden aan tot 30 en zelfs 40 jaar, waar een looptijd van 20 jaar tot enkele jaren geleden in dit geval de norm was.

Years evenly divisible by four are normally leap years, except for. Maar ook dan blijft het een gok of je er een goede zaak mee doet. Het resultaat moet zijn dat de woning structureel gezond en vochtvrij is. Voor wie?Het Ieperse stadsbestuur verleent een premie aan de gezinnen die in Ieper een bestaande woongelegenheid renoveren met als doel het wooncomfort en de kwaliteit van de woning te verhogen. De nieuwe regels sluiten aan bij een Europese richtlijn.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu