Van myn geheymen, 't graf des eervergeeten woekers.Stadsbank Van Lening De duur van de stage kan in overleg besproken worden. Dit filiaal iszowel voor sieraden als voor gebruiksgoederen. Van myn geheymen, 't graf des eervergeeten woekers. Hebt gy 't laatste, en mist gy 't eerste, kom by my. Voor de terugkoop kunt u terecht in n van onze inkoopwinkels. Als de klant het goud na drie maanden niet komt ophalen, wordt het nog een aantal maanden bewaard. Het laagste bedrag dat de Stadsbank uitbetaalt, is vijf gulden. Als je met Tuinenburg praat, zie je jezelf bij de balie op een groot televisiescherm, een videoband loopt mee voor de veiligheid. Een onderpand kan in principe alles zijn, zolang het een rele waarde vertegenwoordigt.

De kredietgids biedt u onafhankelijke en overzichtelijke kredietinformatie. De woekerrente die particuliere geldschieters rekenden was de stadsbestuurders een doorn in het oog. De hoogste beleensom die tot nu toe werd uitgegeven in Amsterdam was een miljoen gulden voor juwelen.

Dit vijfcijferige telefoonnummer is bereikbaar binnen en buiten Amsterdam.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu