Van Maurik, notaris te Utrecht een verkoop akte waarin o.Van Maurik, notaris te Utrecht een verkoop akte waarin o. Derden en Gebruiker, tenzij het Zaken betreft waarop artikel 4. Ook de twee karakteristieke dakkapellen werden weer teruggeplaatst. Gebruik van ontlastingsbogen en meestal rechthoekige vensters. De verdiepingen afzonderlijk worden in gelijke vlakken verdeeld, waartussen vensters van gelijke grootte zijn aangebracht. Door gebrek aan grondstoffen kwamen na enige tijd de rijstpellerijen stil te liggen. Een tekening van de wel uitgevoerde extra verdieping op de ruim 4 meter hoge zolder.

Kwalitatieve verplichting ter zake van kabels en leidingen. Pakhuis Java is nog van hout en pakhuis Bassein heeft z'n extra verdiepingen nog niet. Bovendien geeft het laten terugtreden van die tussenverdieping een mooi ruimtelijk effect. Het interieur bestaat uit een grote ruimte, waarin gietijzeren kolommen met schoren en kapitelen, op regelmatige afstand van elkaar zijn geplaatst. Het is weer dringen bij de voordeur van Saigon, er is amper plek voor nieuwe naamplaatjes .

In 1913 kwamen twee zoons van Jan Adriaan, Adriaan Remmert en Jan Adriaan Jr. Hierover zijn stalen liggers geplaatst en een constructie van ijzeren trekstangen aangebracht. De eerste wereldoorlog gaf een onherstelbare slag aan de Zaanse rijstpellerij. Zijlstra Schipper heeft zelf de inrichting ontworpen. De firma Somass was eigenaar van een provinciaal monument geworden. De naam Laan verdween in 1941 uit de leiding uit het bedrijf. De bedrijfsgebouwen Saigon en Batavia met bijbehorende grond en kade aan de Veerdijk te Wormer, uitmakende dat gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Wormer sectie F nummer 4134. Een kleine veiling met een kluis en een drietal tuinmeubilair. De panden Saigon en Batavia verschillen verder van de overige nieuwe panden en uitbreiding op het Hollandia complex.

Deze foto is gemaakt aan het begin van de vorige eeuw. Het komt er niet van; Wormerland besluit uiteindelijk toch een nieuw gemeentehuis te bouwen. Vaak ook het gebruik van rondbogen tussen twee schijnkolommen. Deze eerste restauratie van het pand werd tevens gebruikt om het pand bouwtechnisch weer op orde brengen. De geschiedenis van de ondernemersfamilie Laan geeft een overzicht van de belangrijkste momenten in relatie tot de ontwikkeling t. Dit zijn muurdammen die op kolommen lijken; de kolomstelling is een symbolische uitdrukking van de verschillende verdiepingen. Door de tussenverdieping overal vrij te houden van de dakranden is nu toch voldoende licht beschikbaar op zowel nieuwe verdiepingsvloeren als op de bestaande vloer.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu