Vaardigheid tot het ontleden van een praktijkgeval en het correct toepassen van de regels van het Wetboek Successierechten op dit praktijkgeval.Successierechten Aan derden opgelegde verplichtingen ten einde de juiste heffing der ingevolge het overlij-den van rijksinwoners verschuldigde successierechten te verzekeren. Tips om minder aan de fiscus en meer aan uw kinderen na te laten. Vaardigheid tot het ontleden van een praktijkgeval en het correct toepassen van de regels van het Wetboek Successierechten op dit praktijkgeval. Eigen goederen keren terug naar de schoonfamilie. SitueringDe notaris en zijn medewerkers worden dagdagelijks met het Wetboek Successierechten ge-confronteerd. De cursus wil een eerste algemene leidraad zijn bij het opmaken van een aangifte en de pro-blemen die daarbij aan bod komen. Grondige kennis van de werking van het systeem van het Wetboek successierechten. Toevoegingen, overschrijvingen of postscripta zijn toegelaten. Nauwgezetheid en logica in de juridische redenering en terughoudendheid bij het formuleren van adviezen.

Het mag geschreven worden met een vulpen, potlood of stift. Hierdoor krijgen zij dan tevens een deel in volle eigendom. Ieder stelt op een afzonderlijk blad zijn testament op. De vestiging van de rechten, met nadruk op de fictiebepalingen. Deze toepassingen maken gebruik van scripts en ze werden geschreven voor Microsoft Internet Explorer. Inzicht in de verbanden tussen de verschillende hoofdstukken van het Wetboek. Zo legt men de erflat terug gelijk naar beide families toe. De taal waarin het opgemaakt wordt speelt geen rol.

Hoe of waarop het wordt geschreven is niet belangrijk. Je vindt hier enkele toepassingen inzake de Vlaamse fiscaliteit. Als erfgenaam moet je het bewijs van het tegendeel leveren. Geen fijne gedachte om bij stil te staan, maar zakelijk gezien wel relevant. Je kijkt dus eerst naar het actief bezittingen en het passief schulden. Officieel samenwonenden moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Maak een testament en voorkom een hoop ellende voor uw nabestaanden.

De aangifte van nalatenschap, in het bijzonder bekeken vanuit de aangiftepraktijk. Zo staan twee neven tegenover elkaar in de vierde graad. Het aannemelijk passief met specifieke aandacht voor art. Meerdere op te lossen casussen en een reeks korte theorievragen. Immers de wet voorziet in principe enkel een vruchtgebruik. De oefeningen worden uitgebreid besproken met de studenten.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu