Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn.Is er een totaalinkomen boven het bijstandsniveau, dan komt u niet in aanmerking voor het Bbz. In het eerste jaar na de start kan de gemeente een bedrag voor deze begeleidingskosten beschikbaar stellen. Uw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn. Voorwaarde is ook dat hulp via een bank of een borgstellingsfonds niet meer mogelijk is.

In principe wordt de uitkering verstrekt in de vorm van een renteloze lening. Als uw bedrijf niet levensvatbaar is, dan is schuldbemiddeling of schuldsanering vaak een mogelijkheid. Het verstrekken van een rentedragende lening, die in tien jaar moet worden terugbetaald. Scholing en werkervaring verhogen de kwaliteit van het arbeidsaanbod.

In het jaar na de bijstandsverlening stelt de gemeente vast of u nog een deel van de lening moet terugbetalen. Dat wil zeggen dat uw inkomen uit het bedrijf, eventueel aangevuld met andere inkomsten, voldoende oplevert voor u en uw gezin en voor de instandhouding van uw bedrijf. DoorlooptijdDeze termijn kan met 13 weken worden verlengd.

Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente Tiel, afdeling Werk en Inkomen. Als uw bedrijf eenmaal van de grond is, is deskundige begeleiding vaak gewenst. LevertijdDe wettelijke termijn van afhandeling van uw aanvraag is 13 weken. Het urencriterium betekent dat u minimaal 1225 uur per jaar in uw bedrijf of zelfstandige beroep werkt. Een van de belangrijkste taken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het bevorderen van de werkgelegenheid. Periodieke uitkering tijdens de aanloopfase van de onderneming maximaal gedurende 36 maanden.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu