Uw Hypotheek voordelig geregeld bij Hypotheek en Krediet Groep.Krediet Ook verenigingen en stichtingen kunnen een Actief Krediet afsluiten. Bereken snel en eenvoudig hoeveel geld u maximaal kunt lenen. De krediethypotheek is als het ware een doorlopend krediet met de waarde van uw woning als zekerheid.

Met het Actief Krediet vergroot u uw financiŽle middelen, zodat u steeds genoeg ruimte heeft voor de financiering van bijvoorbeeld voorraden, debiteuren of projecten. Daaronder valt dat consumenten beschermd moeten worden tegen het aangaan van te hoge leningen. De rentevergoeding die voor een doorlopend krediet in rekening wordt gebracht is meestal hoger dan die bij een hypotheek wegens het ontbreken van pandrecht en een persoonlijke lening wegens het renterisico. De aanschaf van de goederen en de bijbehorende financiering passen binnen de doelomschrijving van de statuten van uw vereniging of stichting. Om uw kredietaanvraag in behandeling te nemen vragen wij u mogelijk om de definitieve jaarcijfers van de afgelopen twee boekjaren en een uittreksel van de Kamer van Koophandel op te sturen. In het voorjaar moeten de uitleners van geld hun zaken op orde hebben.

Het Doorlopend Krediet is een flexibele lening waarbij u van tevoren een maximaal leenbedrag afspreekt, de kredietlimiet. De leugendetectorTest uw lening op mogelijke valkuilen. Over het openstaande saldo van het krediet wordt rente in rekening gebracht. De theoretische looptijd en rente worden in de leenovereenkomst vastgelegd, maar zijn gedurende de looptijd aan wijziging onderhevig. Het rentepercentage van het Actief Krediet is lager dan het Basiskrediet, omdat op dit krediet wordt afgelost. Is het voor u wellicht interessant om uw huidige leningen te laten oversluiten naar de Postbank? Doe de leentest en u weet het meteen. Bekijk de actuele rentestandenEr worden voor dit krediet geen zekerheden gevraagd; dat betekent dat de bank niet vraagt om verpanding van de bedrijfsactiva of een hypothecaire inschrijving. De Postbank toetst uw kredietwaardigheid onder andere bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel. Minister Zalm van FinanciŽn noemde de overtredingen "zeker in dit aantal niet acceptabel".

Doorlopend krediet is een bankterm voor een consumptieve kredietvorm waarbij de leensom gedurende de looptijd telkens weer geheel of gedeeltelijk kan worden opgenomen. Achterstallige termijnen blijven gewoon verschuldigd. Kwijtschelding van de openstaande schuld bij overlijden van een van de kredietnemers voor de 75-jarige leeftijd uitgezonderd achterstallige betalingen. Een rentestijging of Ėdaling heeft wel invloed op de looptijd van uw lening. Omdat het vaak voorkomt dat leners weer opnemen uit hun doorlopend krediet waardoor de looptijd wordt verlengd, wordt deze kredietvorm soms ook wel schertsend een doodlopend krediet genoemd. De inkomsten van uw vereniging of stichting mogen niet afhankelijk zijn van subsidies of sponsoring. Lees meer over de beoordeling van uw kredietaanvraag. Uw Hypotheek voordelig geregeld bij Hypotheek en Krediet Groep. Hoeveel kan ik lenen?Bereken uw maximaal verantwoord leenbedrag op basis van uw salaris.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu