Uiteraard wordt iedere hypotheek (net als iedere andere geldlening boven de 450 euro) getoetst bij het BKR.Onderhandse Kredieten Zonder Toetsing Bkr Uiteraard wordt iedere hypotheek net als iedere andere geldlening boven de 450 euro getoetst bij het BKR. De hoogte van de wettelijke rente wordt periodiek door de overheid vastgesteld. De geldgever wordt aangeduid als hypotheeknemer hij verkrijgt het eerste recht van verkoop of hypotheekhouder. Indien de onderhoudstoestand of bouwkundige constructie van het pand volgens het taxatierapport als matig of slecht wordt aangemerkt dient de aanvraag te worden voorgelegd aan Bank of Scotland. De volledige offerte voor de verzekering inclusief definitieve premie volgt na ondertekening en retourzending van de hypotheekofferte. De maximale looptijd van een bouwdepot bedraagt zes maanden.

Een hypotheek kan bestaan uit maximaal 5 leningdelen. Alleen het hoogste inkomen van 2 aanvragers wordt gebruikt in deze berekening. Bij een zelfstandig inkomen eigen bedrijf wordt gerekend met de gemiddelde winst van de laatste 3 jaar, gemaximeerd op de winst in het laatste jaar. Om aanspraak te maken op een hypotheek via Bank of Scotland dient u uiteraard over een inkomen te beschikken.

Veel geldgevers werken met dezelfde normen als NHG, of normen die er sterk op lijken. De afstand tussen het te taxeren object en de standplaats van de taxateur mag niet meer bedragen dan 30 km. Indien de uitkering van de lijfrente loopt tot overlijden van de begunstigde, kunnen de inkomsten uit lijfrente volledig worden beschouwd als vast inkomen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu