Uit het faillissement van Ambacht Parket veilen wij diverse kavels o.Faillissement Vaak kunnen niet alle werknemers worden overgenomen. Leveranciers willen slechts leveren als eerst de oude schuld is betaald. Als u failliet wordt verklaard heeft dat tot gevolg dat al uw bezittingen en geldvorderingen in beslag worden genomen. Voorheen bedroeg de termijn drie dagen, wat als te kort en te onrealistisch werd beschouwd. Voortaan is de koopman verplicht, binnen een maand nadat hij heeft opgehouden te betalen, daarvan aangifte te doen ter griffie van de bevoegde rechtbank. De curator maakt een lijst van uw bezittingen en schulden. Zo eenvoudig als het hier staat, is het bepaald niet. Maar als het u toch overkomt, is het belangrijk dat u goed geļnformeerd bent. In Nederland kan een faillietverklaring op drie manieren tot stand komen.

Gelieve contant of per pin te betalen tijdens ophaalda. Hij zal hiervoor van de bankier een zogenaamde boedelkrediet bedingen. Meestal zijn ook voorafgaande voorlopige uitdelingslijsten aanwezig. Daarbij dient hij toe te zien op de belangen van de schuldeisers. Rekesten, waarbij met redenen omkleed aan de rechtbank wordt verzocht om iemand failliet te verklaren.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu