Tweede afdeling Van executoriaal beslag op en executie van luchtvaartuigen (art.Executoriaal Beslag Rekeningcourantkrediet dat doorlopend beschikbaar is. Deze lening is geschikt als u in de toekomst extra cashflow verwacht. Daarmee is de bank zeker van het innen van de opbrengst van uw pand bij calamiteiten. Lening die verstrekt wordt als u niet genoeg zekerheden hebt. Hiermee garandeert de bank dat u geld ontvangt voor leveringen aan een bepaalde klant. Na een aanbetaling bent u economisch eigenaar en ligt het economisch risico ook bij u. Derde afdeeling Van de regtspleging in hooger beroep en de gevolgen van hetzelve art. Voorlopig bericht of verhoor van deskundigen, voorlopige plaatsopneming en bezichtiging art. Tweede afdeling Van executoriale verkoop van roerende zaken art.

Met een letter of credit bent u als importeur er zeker van dat uw betaling pas plaatsvindt bij verzending van de goederen naar uw adres. Omzetten van zwart geld in geld waarover zogenaamd wel belasting is betaald. Eerste afdeling Van de zaken aan cassatie onderworpen art. Tweede afdeling Enkelvoudige en meervoudige kamers art. Achtste afdeling Herstel van verkeerd inleiden van een procedure, verwijzing door of naar de kantonrechter en verwijzing bij absolute onbevoegdheid art. De provisie bedraagt meestal een percentage van de leensom.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu