Twee maanden geleden kon Air Exel een faillissement nog voorkomen.Aanvraag Faillissement Na het faillissement verrichte rechtshandelingen van de gefailleerde die betrekking hebben op de failliete boedel, hebben geen gevolgen voor de crediteuren §3, lid 1, KO. Zeven manieren om uw geld te krijgen; van genadeloos tot soft. Hij zal hiervoor van de bankier een zogenaamde boedelkrediet bedingen. Een schuldeiser die een vordering heeft die niet wordt betaald. Leveranciers willen slechts leveren als eerst de oude schuld is betaald. Ook het moederbedrijf EAG, ExelAviatonGroup, zit in grote problemen. Tevens maakt Vilenzo bekend dat de management buy out van Bjorn Borg Wholesale is afgerond.

In de loop van de ochtend wordt de formele uitspraak van de rechtbank verwacht. Wel is de ontbinding van de overeenkomst ingevolge wanprestatie van de schuldenaar mogelijk. Met dit verschil dat u na ongeveer drie jaar schulden vrij bent. Rechtsbijstand te Zoetermeer, hoger beroep ingesteld.

Toch lukt het regelmatig om een dergelijk akkoord te bereiken. Als uw werkgever niet kan betalen, dan geldt dat waarschijnlijk niet alleen voor uw salaris. Zo eenvoudig als het hier staat, is het bepaald niet.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu