Toch mag de pensionhouder het paard nooit verkopen.De procedure die de deurwaarder moet volgen is vastgelegd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Daar staat tegenover dat hij daarvoor weinig inspanningen hoeft te verrichten. In werkelijkheid heeft iedereen het recht een onroerend goed op die manier te verkopen. Een beslag op roerende zaken omvat een beslag op roerende zaken, dus kortom alle voorwerpen die eigendom zijn van de geexecuteerde of gedaagde. Uit de opbrengst zal de deurwaarder eerst zijn eigen salaris voldoen, waarna hij het restant aan de schuldeiser uitkeert. Het is daarom van belang dat u een goed debiteurenbeheer en een actief incassobeleid heeft. Toch mag de pensionhouder het paard nooit verkopen. Voor Nikita betekent dit dat de pensionhouder haar niet meer hoeft te verwennen. Hij is zonder meer de aanleiding van de nieuwe procedure van openbare verkoping.

Wanneer de eisende partij in de hoofdzaak gelijk haalt, wordt het conservatoire beslag na betekening van het vonnis van rechtswege executoriaal. Dit geldt bijvoorbeeld voor wapens waar geen vergunning voor aanwezig is. Hij schrijft de huurder nog één keer aan en sommeert hem te betalen. Tijdens de wettelijke schuldsanering worden alle incassomaatregelen en renteopbouw geschorst. In het civiel recht kan er beslag worden gelegd op bezittingen van een proces-partij.

Het vrij te laten bedrag wordt bij wet vastgelegd en geregeld aangepast. Schuldhulpverleners kunnen soms een oplossing van problematische schulden tot stand brengen. Ook het gezelschapsdier wordt als niet beslagbaar gezien. Als ondernemer kunt u te maken krijgen met debiteuren die hun rekeningen niet of veel te laat betalen. Vermits deze bepaling weinig relevant is geworden, stelt indiener voor ze op te heffen. Hij is wel verplicht om aan een basisbehoefte te voldoen. Tevens niet beslagbaar zijn de voorwerpen en producten noodzakelijk voor lichaamsonderhoud, en voor het onderhoud van de vertrekken en de tuin.

De rechter kan beslissen dat de eisende partij een bedrag moet storten in de consignatiekas van de rechtbank voor het geval het beslag achteraf onterecht blijft, en de eisende partij wordt veroordeeld tot schadevergoeding. Een schuldeiser krijgt via een minnelijk akkoord doorgaans slechts een deel van zijn vordering terug. De regeling kent net als bij faillissementen preferente en concurrente schuldeisers, maar de toegewezen percentages zijn dezelfde als bij een minnelijke regeling.

Anders wordt expliciet aangegeven voor welk van beide landen iets van toepassing is. Het gaat niet enkel over één toestel, maar over alle toestellen, noodzakelijk voor het verwarmen van de gehele woning. In sommige gevallen is het nog niet te laat ! Zelfs bij een openbare verkoping.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu