Tegenover de rechters zitten de verdachte en de advocaat.Rechter Commissaris De officier van justitie wil op de rechtszitting een zaak zo sterk mogelijk maken. De gezagsrelatie dient enigszins te worden gerelativeerd. De officier van justitie heeft een algemene rechtshandhavende taak. In dat kader dient er een verhoor van de verdachte plaats te vinden. De politie heeft een ruimere taak dan de opsporing van strafbare feiten.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu