Stukken betreffende een lening aan een Engelse exportrelatie.Ingekomen en minuten van uitgaande stukken van de Bond van Nederlandse Brouwerijen. Stukken betreffende de voorbereiding van de viering van het 100-jarig bestaan. Zij lijken hierin de rol van brouwerijen en banken steeds meer te hebben overgenomen. Correspondentie met of betreffende, alsmede stukken betreffende aandeelhouders. Stukken houdende specificaties van de bedrijsbudgetten van de brouwerij te Helmond voor de jaren 1966, 1967 en 1968. Het zou de slogan van een nieuwe politieke partij kunnen worden. Instructie voor brouwerijagenten en andere bierhandelaren. Het komt ook voor dat brouwerijen delen van de barinrichting in bruikleen aanbieden. Rapporten betreffende de benodigde premiereserve voor de pensioenen ten behoeve van de directie, adjunct-directie en personeel.

Betreffende de overdracht door Van Vollenhoven's Bierbrouwerij N. Notitie met verklaring van de naam 'De Tien Zilverlingen'. Opstarten van een spaarbank voor goedkope leningen aan landbouwers van Cristian Cera Holding. Voor Agfa Gevaert gaat het om 11 procent, evenveel als voor Barco. Enschedese brouwerij eind juni al weer grotendeels in bedrijf. Rotterdam, panden resorterend onder filiaal Rotterdam. Reglement voor losse arbeiders en jongelieden in dienst van de brouwerij.

Akte van vennootschap tot het oprichten en exploiteren van een Beiersch bierbrouwerij. De Spurs hebben de eerste wedstrijd tegen de Sacramento Kings gewonnen met 122-88. Akte van statutenwijziging van de stichting 'Sociaal Fonds van de Amstel Brouwerij N. Lijsten houdende specificatie van uitgekeerd dividend.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu