Studenten moeten namelijk opschieten met hun studie.Lening Student Studenten in het mbo, hbo en wo hebben zich vorig jaar voor in totaal 480 miljoen euro in de studieschulden gestoken. Je kunt tijdens je studie maximaal 20 maanden bestuursbeurs krijgen. Indien een student voldoet aan de voorwaarden voor een studiebijdrage volgens 3. Zie ook de bijlage 'uitvoeringsregels en definities'.

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van onderwijs. Test uw kennis! Zeven vragen over het nieuws van de afgelopen dagen. In bijzondere gevallen waarin de regeling niet voorziet of leidt tot een onredelijke uitwerking beslissen deputaten in overleg met het curatorium, voor zover de hun ter beschikking staande financiŽle middelen toereikend zijn. De totale studieschuld inclusief de schuld bij de IBG mag nooit meer bedragen dan Euro 35. De overheid geeft hier dus absoluut het verkeerde voorbeeld. De meeste kredietreclames voldoen niet aan de regels. De hoogte van de tegemoetkoming wordt bepaald aan de hand van de door deputaten vastgestelde uitvoeringsregels. Het door mij zeer gerespecteerde Nibud slaat hier de plank volledig mis. Minister Gerrit Zalm heeft op het gebied van lenen goede stappen gezet.

Kijk voor het actuele rentepercentage en het prospectus op postbank. Tenslotte is een voorwaarde voor afstudeersteun dat je nog niet bent afgestudeerd voor de opleiding waarvoor je de steun vraagt. Bij langdurige overmacht is melding binnen 5 maanden nadat de overmacht is ontstaan vereist.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu