Sinds 1 januari gelden lagere administratieve lasten voor werkgevers.Vereniging de Vastelastenbond is een belangenbehartiger en een inkoopcollectief voor consumenten. Leaserijders betalen hun bijtelling sinds vorig jaar via de loonbelasting. Sinds 1 januari gelden lagere administratieve lasten voor werkgevers. Betaalt u veel of weinig? Hier krijgt u inzicht in de gemiddelde lonen. Dit is met name te danken aan de wetswijziging Paarse Krokodil. Vakantiedagen inleveren voor extra geld, sparen voor een jaartje vrij of een fiets van de zaak. Dit artikel maakt het mogelijk voor alle rechtspersonen om collectief zorgverzekeringen aan te gaan bieden.

Beemdpark, locatie oude Rabobank Heesch en Heilaren-Noord. Voorkom tijdrovende discussies met uw personeel over de zakenauto. Leg alle afspraken rond de toekenning en het gebruik vast in een autoregeling. Blijft u bij uw bestaande verzekeraar of wisselt u? Wie een jaarcontract heeft en wil switchen, dient de onderhandelingen in ieder geval binnenkort te starten. Artikel 18 is een veelbesproken onderwerp uit de nieuwe zorgwet.

Steeds meer bedrijven bieden hun personeel de mogelijkheid hun arbeidsvoorwaarden aan te passen aan hun persoonlijke voorkeuren. De Raad van State heeft een positief advies gegeven over een voorstel dat was ingediend door VVD-kamerlid Frans Weekers en Aleid Wolfsen van de PVDA.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu