Schuldregelen is het geheel van activiteiten in het kader van het regelen van (problematische) schulden.Schuldregelen Schuldregelen is het geheel van activiteiten in het kader van het regelen van problematische schulden. Derdenbeslag is bijvoorbeeld beslag op een deel van uw inkomsten of uitkering. Deze deurwaarder heeft vervolgens een vonnis van de rechter nodig.

De bank moet u dan weer over uw rekening laten beschikken. Dat hangt ervan af of u de erfenis aanvaardt of niet. Weet u zelf een koper die een gunstige prijs biedt, meldt dit dan aan de financier. Hier wordt verkort weergegeven hoe het traject voor een schuldregeling verloopt. Bij een daling van het inkomen is in sommige gevallen draagkrachtmeting mogelijk. Deze draagkrachtmeting geldt alleen voor nieuwe maandtermijnen. Dat hangt af van de voorwaarden voor declaratie van ziektekosten bij uw verzekeraar. Ook ontruimingen van woningen van gezinnen met kleine kinderen komen voor. De deurwaarder mag alleen beslag leggen op uw eigen inboedel.

Deze brochure geeft in duidelijke taal aan hoe iemand met schulden hulp kan vragen. Het is mogelijk dat uw inkomen nog steeds te hoog is voor huurtoeslag. Als er al maximaal beslag was gelegd, hoeft u niet meer te betalen. De beslaglegger moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu