Schuldentraject

Schulden
De meeste mensen die via justitie een schuldtraject hebben gevolgd, zijn aan het einde van de rit schuldenvrij. Het ministerie van Justitie heeft recent bekend gemaakt dat tussen de 60% en 70% van de deelnemers de wettelijke regeling succesvol afrondt. Alleen schuldenaren die aan de eisen voldoen, komen voor de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) in aanmerking. Het traject is lang en moeizaam. De deelnemers leven ongeveer drie jaar op bijstandniveau en staan al die tijd onder controle van een bewindvoerder.

Schulden voorkomen

Iedereen kan vroeg of laat in de schulden geraken, wat voor het hele gezin bijzonder moeilijk om te dragen kan zijn. Steeds meer mensen krijgen te maken met dit bijzonder netelige probleem. Hoe kunt u vermijden om in die negatieve spiraal terecht te komen, en vooral: hoe raakt u eruit als alles verloren lijkt?

Meer uitgaven dan inkomsten

Het is heus niet zo moeilijk om in de schulden te verzeilen: het volstaat om meer uit te geven dan er binnenkomt om in een algauw uitzichtloze situatie te belanden. De uiterste betalingstermijnen stapelen zich op, zonder dat u ze kunt respecteren. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kampen niet alleen mensen met een laag inkomen met schulden. Een echtpaar met een maandinkomen van 5.000 euro kan er evengoed mee te maken krijgen? zodra zijn uitgaven dit bedrag overschrijden!

Uiteraard zult u denken dat het volstaat uw budget goed te beheren om die valkuil te vermijden. Een snelle vergelijking tussen uw inkomsten en uitgaven maakt duidelijk of uw budget in evenwicht is en u een spaarmarge hebt, dan wel of er een tekort is, waardoor u moet bezuinigen. Kwestie van niet boven uw stand te leven.

Een onverwachte tegenslag

Zo?n balans biedt echter geen absolute zekerheid. Iedereen doet wel eens ?zotte uitgaven? of krijgt vroeg of laat te maken met onverwachte kosten (de ziekte van een gezinslid, een lang en moeizaam scheidingsprocedure, de verwarmingsketel die vroegtijdig vervangen moet worden, een brand die onvoldoende gedekt is door een verzekering, ?).

Het komt echter evengoed voor dat de inkomsten dalen (jobverlies, een langdurige ziekte, ?) en u uw uitgaven niet langer kunt betalen (terugbetaling van een hypothecair krediet, afbetaling van uw wagen, uw tv, ?).

Vijf voortekens

Schuldproblemen komen er niet zomaar van de ene dag op de andere. Leer deze voortekens te herkennen, zodat u tijdig kunt reageren vóór het te laat is. Stel u bijvoorbeeld de vijf volgende vragen:

- Hebt u kredieten lopen?
- Laat u wel eens een betaling liggen?
- Hebt u ooit al financiële hulp gevraagd aan familie of vrienden?
- Bent u ooit al in de verleiding gekomen om een verzekering te schrappen, kwestie van te besparen?
- Heeft men u ooit een krediet geweigerd?

Luidt het antwoord op sommige (of alle) vragen ?ja?, dan is het tijd om uw budget te herschikken.

Nefaste gevolgen

Uw schuldeisers zitten niet geduldig af te wachten. Betaal uw telefoonfactuur wat te laat en u krijgt meteen een rappel, vaak tegen betaling. Eventueel gevolgd door aangetekende brieven, ingebrekestellingen, brieven van deurwaarders, ? Plus de lokroep van soms weinig scrupuleuze kredietgevers die u een nieuw krediet voorstellen om uw schulden af te betalen, waardoor u in een heuse vicieuze cirkel terechtkomt!

Drastische methoden

In zulke gevallen moet u onmiddellijk reageren! Het lijkt vanzelfsprekend, maar toch stellen specialisten vast dat ze pas in allerlaatste instantie te hulp geroepen worden, op het ogenblik dat de deurwaarders komen aankloppen. Met andere woorden: doen alsof uw neus bloedt en de aanmaningen negeren, lost niets op, maar verergert het probleem nog.

In een eerste fase kunt u dan ook beter contact opnemen met de schuldeisers om uw situatie uit te leggen en een eventuele afbetalingsregeling te bedingen. Veel instellingen beschikken over dergelijke diensten, die ervaring hebben met het oplossen van zulke problemen. U kunt zich ook laten helpen door een buitenstaander die de situatie objectief kan bekijken en als bemiddelaar kan optreden (maatschappelijk werkers, bemiddelingsdiensten). Die kunnen zo nodig de toepassing vragen van een wettelijke procedure voor collectieve schuldaflossing.
Preventieve methoden

Zoals altijd is voorkomen echter beter dan genezen. Schulden hebben, is niet alleen stresserend, maar heeft ook bijzonder nare psychologische en sociale gevolgen , zoals verlies van zelfrespect of van vrienden.

Preventie kan verschillende vormen aannemen. Eén ervan is de verzekering ?gewaarborgd inkomen?. Het gaat om een verzekering die u precies een vervangingsinkomen biedt bij zware tegenslagen zoals ziekte of ongeval, om op die manier uw tijdelijk of blijvend inkomensverlies te compenseren. Het bedrag van uw premie hangt af van hoever de waarborg reikt (maandelijkse vergoeding, carenztijd, enz.).

Ook andere verzekeringsproducten kunnen preventief hun nut bewijzen. Een hospitalisatieverzekering bijvoorbeeld, die de kosten dekt die uw ziekenfonds niet terugbetaalt, of een verzekering ?Levensongevallen? , die u een vergoeding waarborgt wanneer u door een privé-ongeval (valpartij, agressie, medisch ongeval, ?) blijvend arbeidsongeschikt wordt of zelfs overlijdt, zonder dat een derde daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.
Controleer ook hoe het staat met uw woningverzekering en laat ze zo nodig aanpassen .

U kunt zich dus wel degelijk wapenen tegen de gevolgen van inkomstenverlies. Wel moet u goed beseffen dat er tot op vandaag geen enkele verzekering bestaat die u beschermt tegen? overmatige uitgaven!

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu