Op weg naar een verantwoord Godsgeloof, afscheidscollege van dr.Verklaring Van Executele Verzekering Kwitantie door Jan van de Poll Jansz aan zijn voogden wegens het bereiken van de meerderjarigheid voor zijn ontvangen aandeel in verschillende nalatenschappen waartoe hij gerechtigd is. Iedere belanghebbende kan een verweerschrift indienen. De griffier zendt afschrift van deze benoeming aan de deskundigen. Tegen de beschikking is geen hogere voorziening toegelaten. Stukken betreffende de liquidatie van een kapitaal van f 3. De vordering die een legitimaris ingevolge artikel 4. Krantenartikelen betreffende de 80e verjaardag van mr.

De nieuwe tekst van lid 6 hangt samen met de bij artikel 4. Met aantekeningen en een eigen geaugmenteerde kopie ca. Brief van Gerrit Oldeman namens Els Witholt aan dr. Zij hebben dan de keuze om de termijn, tegen betaling, te laten verlengen of om het graf te laten ruimen.

Diploma's van het Gymnasium van Utrecht voor Fredrik van de Poll voor de uitzonderlijke door hem behaalde resultaten in de tweede en de vierde klas. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. Stukken betreffende het leggen van de eerste steen voor de St. Ontwerpen door de firma Bonebakker voor een inscriptie met de initialen A. Uitgegane brief aan zijn kinderen Mies, Jan en Henk betreffende de uitkering van hun erfdelen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu