Op de wets-en rechtswinkels werken vrijwilligers, vaak juridische studenten.Wets-en Rechtswinkels Als uw inkomen te hoog is moet u de kosten van rechtsbijstand zelf betalen. Veel gemeenten hebben sociale raadslieden in dienst. Hoe hoog die bijdrage is, is weer afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Vaak zijn advocaten gespecialiseerd in een bepaald soort zaken. Na afloop van de procedure ontvangt uw advocaat een vergoeding van de overheid. Bij de rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad hebt u altijd een advocaat nodig. Er zijn vijf Raden voor Rechtsbijstand in Nederland. Is er meer tijd, dan zal het buro voor rechtshulp een toevoeging voor u vragen. Indien u vragen hebt kunt u deze mailen aan advocaten.

Soms ontvangt u van de Raad een voorwaardelijke toevoeging. Ook in strafzaken hoeft u in principe geen advocaat te nemen. Zit u in voorarrest dan krijgt u automatisch een advocaat toegewezen. De Raad stelt u en uw advocaat op de hoogte van hun beslissing op uw aanvraag. In deze folders kwam u titels tegen van een aantal andere folders. De adressen van de Raden vindt u achterin deze folder. Adressen en telefoonnummers vindt u in het telefoonboek. Dit is onder andere afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Anders neemt de rechter uw zaak niet in behandeling. De subsidieaanvraag moet zijn ingediend voor 15 september van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt verzocht. In het dagelijkse leven kan iedereen met juridische problemen te maken krijgen. Bijvoorbeeld door een advocaat in te schakelen of uw vakbond.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu