Ook de IB-Groep krijgt vragen over de aanvullende beurs.Als je na aanmelding geplaatst wordt, schrijf je in principe in voor de totale duur van de opleiding. Je krijgt dan geen factuur en er hoeft dan ook geen terugbetaling plaats te vinden. Ik heb even gekeken wat milleniumservice is en het is een uitzendburo. Een examendeelnemer ook wel extraneus genoemd is een deelnemer die uitsluitend staat ingeschreven bij het Arcus College om een aantal examens te doen om een opleiding af te ronden.

Je ontvangt dan een duplicaat van de Onderwijskaart. De Open Dag mag je niet missen! Dit is de perfecte kans om te ontdekken welke opleiding het beste bij je past. De ouders moeten de kosten voor levensonderhoud en studie betalen. Elke deelnemer ontvangt een of meer facturen voor de kosten die met de opleiding of cursus samenhangen. Het Arcus College biedt je de mogelijkheid om alle leermiddelen aan te schaffen via deze vaste leverancier. Vul die in en lever hem zo snel mogelijk in bij de school. Als dat niet is gebeurd, kun je ook niet aan de opleiding beginnen. Dat geldt voor iedereen die 18 jaar of ouder is op 1 augustus van het kalenderjaar waarin je naar school gaat.

Daar vind je vaak informatie over deze malafide bedrijven. Binnen een paar dagen is het geld weer teruggestort. Het Arcus College kan cursusgeld en andere bijdragen niet meer volledig terugbetalen indien je afmelding na 30 september van het schooljaar bij ons binnenkomt. Je kunt vervolgens om teruggave vragen, maar doe dat tijdig want anders krijg je niet meer het volledige cursusgeld terug zie punt 5. De deelnemer stapt over van een school waarvoor lesgeld verschuldigd is naar school waarvoor cursusgeld verschuldigd is.

Het liefst vr de vakantie, maar in elk geval vr 15 september. Wel is de informatie zorgvuldig verwerkt voorzover juist verkregen. Het Arcus College kan naast het wettelijk verplichte cursusgeld ook andere kosten bij de deelnemer in rekening brengen. Van de ouders van 85 procent van de studenten zijn inmiddels de juiste gegevens bekend. Volgens mij kun je, via je bank, het adres opvragen waar dat geld naar toe gaat. Bedrijven kampen met een groot tekort aan technisch personeel. Als u in termijnen wilt betalen, kunt u dit aangeven op de onderwijskaart. Deze informatie kun je ook terugvinden op de achterkant van de retourenvelop. Ik wens je veel sterkte en echt trap er niet meer in .

Daar heeft men informatie over de actuele stand van zaken van de wetgeving, de kosten en eventuele overige consequenties die voortvloeien uit zo\rquote n overstap. Indien je dit pas na aanvang van het schooljaar kenbaar maakt, krijg je wel een factuur en moet je in ieder geval minimaal 2 maanden cursusgeld betalen. Please also write down your clientnumber if you know it. En daarna mail of bel ik desbetreffende bedrijf of instelling. Dit kan alleen maar gebeuren in een aangetekende brief gericht aan het bureau CIP.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu