Onder deze nieuwe wet wordt de regeling voor surseances gewijzigd.Surseance Op 19 november stemmen de schuldeisers van GorillaPark over de surseance van de incubator. Een soortgelijke oplossing als in een faillissement. De bewindvoerder verwacht dat de schuldeisers akkoord zullen gaan met een voorstel tot verlenging van de surseance, tot een periode van maximaal anderhalf jaar.

Kartonfabriek de Eendracht in Appingedam heeft surseance aangevraagd. De wettelijke of overeengekomen opzeggingstermijn wordt nagekomen waarbij hoogstens een opzeggingstermijn van zes weken geldt. Surseance van betaling is samen met het faillissement en de schuldsanering natuurlijke personen opgenomen in de Faillissementswet. De schuldenaar wordt daarvoor opgeroepen; hij mag zich verweren. Onder deze nieuwe wet wordt de regeling voor surseances gewijzigd. Uw bedrijf moet blijven draaien, ook als u even geen geld beschikbaar heeft. De surseance werkt niet ten aanzien van bepaalde vorderingen. Wat u te wachten staat bij een surseance of faillissement.

Doel is het vergroten van overlevingskansen voor levensvatbare ondernemingen, die in surseance van betaling verkeren. De directie zal hen later op de middag bijbrengen over de laatste ontwikkelingen. Voorts is de leverancier van energie niet bevoegd om de toevoer af te sluiten en zo betaling van de sursiet af te dwingen, mits de energie nodig is voor het voortzetten van de onderneming. De medewerker hoeft geen opzeggingstermijn in acht te nemen, maar moet in beginsel wel opzeggen tegen de laatste dag van de maand. Het Oostenrijkse concern Heinzel Paperboard kocht de fabriek enige jaren terug. Leveranciers willen slechts leveren als eerst de oude schuld is betaald. Het concern investeerde 125 miljoen euro in De Eendracht. Hij zal hiervoor van de bankier een zogenaamde boedelkrediet bedingen. Toch lukt het regelmatig om een dergelijk akkoord te bereiken.

Door technische mankementen bleef de productie er achter, waardoor de kartonfabriek in financiŽle problemen is gekomen. Die moet samen met de schuldenaar de zaken regelen. De rechter bepaalt hoe reŽel de kans is of u uw schuldeisers op termijn kunt betalen. Dit doet hij aan de hand van de baten, lasten en de te vorderen bedragen van schuldeisers. De Eendracht is daartoe gedwongen door de Oostenrijkse huisbankier. Bij de vereffening kan de curator met veel problemen te maken krijgen. Zo eenvoudig als het hier staat, is het bepaald niet. Een akkoord wordt behandeld in een vergadering van schuldeisers. Vaak kunnen niet alle werknemers worden overgenomen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu