Onafhankelijk adviescentrum voor een schuldenvrij leven.Schulden Oplossen Wanneer mogelijk lijkt langs minnelijke weg de schuldenlast op te lossen of beduidend te verminderen dan starten wij de verdere procedure op. Wij begeleiden u bij een snelle aanmelding voor een schuldbemiddeling. Maar ook voor de schuldenaar is een minnelijk akkoord aantrekkelijker. Dit script zorgt voor een juiste weergave van het kruimel pad. De overheid laat de mensen met schulden mooi zitten. In geval van uitzondering is beperking van de saneringsduur tot één jaar mogelijk.

Als u vroeg genoeg hulp vraagt, kunnen deze maatregelen echter ook helpen voorkomen dat schulden ontstáán of toenemen. Als gezegd verwelkomen wij van een ieder financiële steun. In feite dus rechtstreeks van schuldenaar naar schuldeiser. Cliënt dient alle afspraken welke wij met crediteuren maken na te komen. Hulpverlening kan dus bijdragen aan het oplossen van bestaande financiële en andere problemen. Onze stichting helpt alle Nederlands ingezetenen die bij ons aankloppen.

Er zijn verschillende vormen van hulp om problematische schulden te voorkomen of op te lossen. Wij maken afspraken met crediteuren waarin wij met deze laatste groep zeker meedenken. Melkerts armoedenota, 'huishoudens met problematische schulden'. In sommige gevallen is een saneringskrediet mogelijk. De wet stelt dat de schuldenaar hierbij het voortouw moet nemen. De schuldeisers kunnen het restant van de vordering echter niet meer innen. Onafhankelijk adviescentrum voor een schuldenvrij leven. De Stichting Schulden Vrij Leven werkt "om niet", dus zonder directe kosten in rekening te brengen.

Schuldeisers zijn niet verplicht aan zo'n voorstel mee te werken. Is dat niet mogelijk, dan zult u dit uw schuldeisers moeten aantonen. De maandlasten van een lening zijn op verschillende manieren te verlagen. Een tweede hypotheek is een goedkope manier om dure leningen af te betalen. Via de genoemde bankrekening worden de maandelijkse betalingen aan alle crediteuren volgens afspraak voldaan.

Bent u het niet eens met de wijze waarop de bewindvoerder dit doet of zijn andere taken uitvoert, dan kunt u de rechtbank daarover aanspreken. Allereerst moet u al de posten op de begroting nog eens langslopen. In sommige gevallen kunt u bij een gemeentelijke kredietbank geld lenen om de schuldeisers in één keer het afgesproken bedrag te betalen. Hierdoor voldoet de stichting aan de "Wet op het Consumenten Krediet". Daarna wordt het dossier nogmaals gecontroleerd op haalbaarheid. Dit gebeurt als uw situatie door bijvoorbeeld een hoge leeftijd of ziekte nauwelijks aflossing mogelijk maakt.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu