Nummers van het blad De Jeruzalemvaarder van 1963 nr.Verklaring Van Executele Verzekering Boodschappen- en uitgavenlijstje, achterop een zakje van Mitsui du Japon in de Rue St. Pamflet waarin het Burgerweeshuis aanbevolen en zijn reglement toegelicht wordt. Bij Archibald van de Poll ingekomen brieven en nota's van de notarissen J. Als mijn nabestaanden ineens mijn begrafenis moeten regelen, rust er wel een zware taak op hun schouders.

Een alternatief voor een houten kist is een kist die is gevlochten van riet. De overeenkomst tot arbitrage wordt bewezen door een geschrift. Memorie van de Kamer van Koophandel en Fabrijken te Amsterdam aan de burgemeester over de Duitse Tolunie. Vaak is het echter wel zo dat het meer kosten met zich mee brengt. Artikel 243, derde lid, is van overeenkomstige toepassing. Krantenartikel, houdende een vraaggesprek met jkvr. Vergelijk ook de voorgestelde wijziging van artikel 4. Staat van in 1830 en 1831 vanuit Amsterdam naar de vijf Duitse steden vervoerde goederen.

Gedichten op de bruiloft van Bernhardus Bonn en Maria Gefken. Onderhandse akten zijn alle akten die niet authentieke akten zijn. Aantekeningen van Joanna Margaretha Elisabeth van de Poll over Jan van de Poll 1813-1842 en het archiefmateriaal van en betreffende hem in het familiearchief. De enkele doorhaling op de rol heeft geen rechtsgevolgen. Scheepsmemoriaal van Andreas Jacobus van de Poll van twee kruistochten over de Zuiderzee op het instructievaartuig Z. Minuutbrief aan Lidt de Jeude betreffende het scheppingsverhaal in relatie tot de wetenschap.

Fotoalbum; als leeg album in 1889 door medeleerlingen van de K. Ja, dat kan maar er zijn wel extra kosten aan verbonden. Preek van zijn dochter Aaltje Erna Mary Mies van de Poll 1926 betreffende de verwachting van God tussen Pasen en Pinksteren. Uitgegane brief aan een onbekende betreffende haar schoonmoeder Aaltje Ottens. Krantenknipsel betreffende de benoeming van Fredrik van de Poll tot lid van de Staten van Holland in de plaats van A. Deze vordering moet samenhangen met de hoofdvordering. Overdruk van een necrologie betreffende Charles Fredrik van de Poll 1855-1936 door G. Foto's van David Johannes Gouws geboren 1926 te Pretoria en zijn vrouw Hester Sophia Richards geboren 1928 te Middelburg, Z. Daarom worden de bedoelde termijnen voor dat geval in lid 4 verlengd.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu