Notarieel afschrift van een onderhandse akte van kwitantie van H.Onderhandse Lening Familie De inbreng van eigen middelen is ook belangrijk bij het krijgen van leningen. Uittreksel uit de 'Punten van administratie ter uitvoering der Wet van 6 maart 1852, Staatsblad nr. Stukken betreffende de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Stukken betreffende de verdeling van de 31 aandelen van L. Bekendmaking van het tarief van de belastbare opbrengst vanalle soorten eigendommen, z. Om te bepalen hoeveel schenkingsrecht betaald moet worden, wordt uitgegaan van het te schenken bedrag. Akte van tranport ten overstaan van schout en schepenen vanAchttienhoven door Johan Fremont aan Nicolaas en Hendrik van Hoorn van de hypotheek voor P. Op persoonlijke titel, en daardoor niet overdraagbaar.

Brieven ingekomen bij Willemina van haar ouders en zuster, 1813-1816 en z. Op hoge leeftijd werd hij, na jaren bestuurslid te zijn geweest, voorzitter van het genootschap 'Natura Artis Magistra'. Noordkerk betreffende het nakijken van de afrekening, 1757. De eigenaar heeft een directe betrokkenheid bij het bedrijfsresultaat. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. Briefwisseling tussen Johanna en haar zaakwaarnemer notarisW.

Stukken betreffende de afwikkeling van de nalatenschap van Carel door Th. Authentiek uittreksel van de kadastrale legger van Velsen op naam van Lucien betreffende het perceel E 101. Notulen lopende over de periode 20 april 1658-30 april 1658 van een onbekend staatscollege. Hendrik veranderde de firmanaam in 'Hendrik van Hoorn en zonen'. Hij doet alleen de bemiddeling, bemoeit zich niet met de financiŽle afwikkeling. Testament van Frans Claes Garbrantsz, opgemaakt ten overstaan van notaris Th.

Inschrijving in het Grootboek der Nationale Schuld op naam van Quirijn, 1817. Offertes kunnen ook gemaakt worden van bepaalde werkzaamheden. Schots van een huis gelegen in de 'Allodiale duinen'. Brief van de burgemeester van Velsen ingekomen bij Lucien betreffende een meting ten behoeve van de grondbelasting. De firmanten kunnen met elkaar overleg plegen en samen beslissingen nemen. Stukken betreffende het overlijden en de begrafenis van Pieter. Stukken betreffende de toekenning van het Commandeurskruis 2de klasse der Dannebrogorde van Denemarken. Van iedere partij op monster verkochte goederen een monster bewaren.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu