Nieuws-items bij Raad besluit met gekwalificeerde .Spreekt het Parlement zich niet uit, of neemt het met absolute meerderheid het gemeenschappelijk standpunt aan, dan is het besluit genomen. Neemt het Parlement het gemeenschappelijk standpunt aan of spreekt het zich niet uit, dan zet de Raad het gemeenschappelijk standpunt om in een besluit. Het Parlement kan echter ook het gemeenschappelijk standpunt verwerpen of amenderen met absolute meerderheid van stemmen. Ik denk niet dat we erg blij zijn, maar ik denk dat we, dat we. De regering meent dat het systeem van dubbele meerderheid aanzienlijke voordelen heeft ten opzichte van de stemmenweging uit het Verdrag van Nice.

Nieuws-items bij Raad besluit met gekwalificeerde . In de Europese Raad nemen de voorzitter en de voorzitter van de Europese Commissie niet deel aan de stemming. De term wordt gehanteerd bij stemmingen waarbij een meerderheid van meer dan 50 procent niet voldoende is om een beslissing te nemen. Zo wordt voorkomen dat één land met een veto een besluit tegen kan houden waar de andere 24 lidstaten voor zijn. De vertegenwoordiger was opgedragen om het Duitse amendement 2b te steunen, maar werd niet om zijn positie gevraagd omdat een meerderheid reeds zou bereikt zijn, meldde later dat Polen zich wou onthouden. Unanimiteit is nog maar in een beperkt aantal gevallen vereist.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu