Niet voor elke som geld wordt de term uitkering gebruikt.Uitkering De aanvraag doet u bij het Centrum Werk en Inkomen Zuid-Kennemerland CWI. Alle hogere bijverdiensten worden volledig van de toeslag afgetrokken. Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Bestuur d.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu