Na deze maand moeten verwijlintresten betaald worden.Openbare Verkoop Verwijlintresten Alle voorverpakte voedingsmiddelen vallen in principe onder de verplichting. Door de notaris werd een ontwerp van de diverse akten opgemaakt. Vermits er in deze gevallen geen bedenktermijn is mag de verkoper onmiddellijk een voorschot of de betaling eisen. Reageert de verkoper niet dan dient men hem te dagvaarden. Reclame voor voorverpakte producten of voor een prijsvermindering dient te voldoen aan andere desbetreffende reglementeringen. Ze is van toepassing op alle betalingen die worden verricht ter vergoeding van een handelstransactie.

De bepaling in de algemene voorwaarden die de verkoper zou toestaan de door de consument betaalde bedragen te behouden wanneer deze afziet van de overeenkomst, is verboden en nietig. Deze boetes kunnen verdubbeld worden wanneer de inbreuk zich voordoet binnen vijf jaar na een vorige veroordeling wegens dezelfde inbreuk. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld dit ontwerp goed te keuren. De koopovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij zich verbindt om een zaak te leveren en de andere om daarvoor een prijs te bepalen. Raadpleeg daarom ook de schriftelijke vragen van de senator. Publiciteit mag niet gebeuren met een faxtoestel, tenzij de cliŽnt daarmee voorafgaandelijk zou ingestemd hebben. De ingeschreven personen zijn verplicht onmiddellijk hun schrapping aan te vragen wanneer zij de uitgifte van titels wensen stop te zetten, wanneer zij hun betalingen gestaakt hebben of wanneer zij niet meer aan de voorwaarden voldoen. Tegen de arresten van het Hof van beroep van Brussel is beroep mogelijk bij het Hof van cassatie.

In de andere gevallen kan de koper bijgevolg niet meer terugkomen op zijn beslissing. De behandeling van de vordering tot staking voor de voorzitter schorst de eventuele strafprocedure die erop betrekking heeft. Volgens de wet moet de verkoper de consument te goeder trouw informeren over het product of de dienst.

De handelaar mag geen waardebonnen verspreiden die tijdens de wachtperiode periode die aan de solden voorafgaat recht geven op een prijsvermindering op seizoensgebonden artikelen. De adverteerder zal zelf de juistheid moeten kunnen aantonen van de meetbare en controleerbare gegevens die hij aanhaalt in zijn reclameboodschap. Omdat zij zelf verdieren heeft bijgesteld moet zij 47.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu