Mondelinge overeenkomsten hebben als nadeel dat ze moeilijker te bewijzen zijn maar zijn in theorie geldig.Antonov heeft een overeenkomst getekend met het Chinese Geely over een productielicentie voor zijn 6-versnellings automatische transmissie. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken te Brussel bevoegd. Overeenkomsten komen bij consensus tot stand tenzij bij plechtige en zakelijke overeenkomsten.

Wat de werknemer betreft van wie de vakbonden eisten dat zijn tijdelijk contract werd verlengd, stipuleert de overeenkomst dat dit niet zal gebeuren, maar dat de betrokkene opnieuw kan solliciteren voor een nieuwe vacature. De bepaling biedt Mittal Steel echter ook de mogelijkheid om ofwel Weirton, ofwel Sparrows Point te verkopen als het niet mogelijk blijkt te zijn om Dofasco van de hand te doen. Voordat u een overeenkomst aangaat, is het belangrijk om te weten wanneer een overeenkomst geldig is en welke regels er gelden. De facturen zijn betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen. De rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst gelden niet exclusief.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu