Met die notariële akte alléén is de vennootschap nog nietcompleet.Besloten Vennootschap Met die notariële akte alléén is de vennootschap nog nietcompleet. Een duidelijk overzicht van de meest gebruikte rechtvormen in nederland. Indien melding wordt gemaakt van het kapitaal van de vennootschap, moet in elkgeval worden vermeld welk bedrag is geplaatst en welk gedeelte van het geplaatstebedrag is gestort. Notariële akte nodig voor de oprichting van EBVBA.

Dit geldt ook voor eventuele andere personen die een aandeel bezitten aandeelhouders in het kapitaal van de B. Wordt in een juridische procedure onbehoorlijk bestuur vastgesteld, dan kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Hieraan voorafgaand is het nodig dat op een ontwerp van de akte vanoprichting de verklaring van de Minister van Justitie is verkregen, dat hemvan bezwaren niet is gebleken. Boekhoudkundige en administratieve verplichtingen zijn zwaarder. Problemen met een aantal termen uit het jaarverslag? Los dit gemakkelijk op door gebruik te maken van het woordenboek. De aandelen zijn slechts onder zeer strikte voorwaarden overdraagbaar. Alle vennoten zijn slechts aansprakelijk ten belope van hun inbreng.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu