Met de bijzondere bijstand kunnen gemeenten gericht inkomenssteun geven aan mensen die moeilijk rond kunnen komen.Bijzondere Bijstand Een vergoeding voor noodzakelijke kostenvan bestaan die voortvloeien uit bijzondere individuele omstandigheden. Momenteel start de gemeente met het afzetten van delen van de . Soms worden derden ingeschakeld voor het geven van advies, bijvoorbeeld medisch adviseurs. Burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven. Het kan zijn dat de kosten te laag of te hoog zijn ingeschat. Om een pdf-bestand te openen, heeft u Acrobat Reader nodig. En de aanvraagprocedure staat ook duidelijk uitgelegd in de BRUG.

Openbaarheid van informatie De informatie is vertrouwelijk. Onder Nieuwsarchief kunt u de zowel de persberichten als de oude nieuwsberichten van de Dienst Werk en Inkomen vinden.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu