Maar ook voor de schuldeisers is deze situatie niet erg rooskleurig.Preferente Schuldeisers Juridische preferente schulden zijn schulden die volgens de wet voorang hebben boven andere schulden. Meestal doet de schuldhulpverlener een aanbod tegen finale kwijting. Om ook daadwerkelijk te kunnen terugbetalen aan uw schuldeisers, moet er natuurlijk wel geld binnenkomen. Bij een minnelijk akkoord geldt een vrij te laten bedrag van 95 procent van het bijstandsminimum als u een uitkering heeft en 100 procent als u inkomen uit arbeid heeft. Bij een faillissement heeft deze groep voorrang op andere schuldeisers bij het innen van de vordering. Daar staat tegenover dat hij daarvoor weinig inspanningen hoeft te verrichten. Voor de schuldeisers is een minnelijke regeling gunstig omdat er meer geld te verdelen is. Komt u er niet uit met uw schuldeisers, dan is wettelijke schuldsanering de volgende stap. Het is daarom van belang dat u een goed debiteurenbeheer en een actief incassobeleid heeft.

Bij de rangorde van schuldeisers is met name het soort vordering dat u heeft op uw schuldenaar van belang. Wettelijke regelingen worden namelijk, net als faillissementen, gepubliceerd. Maar ook voor de schuldeisers is deze situatie niet erg rooskleurig.

Uw eigendommen worden te gelde gemaakt om zoveel mogelijk te kunnen aflossen aan de schuldeisers. Gedurende de looptijd van de sanering kunnen er geen beslagen worden gelegd, en wordt de rente over de vorderingen stilgezet. Als u er niet uitkomt Komt u er niet uit met uw schuldeisers, dan is wettelijke schuldsanering de volgende stap. De aanvrager is de afgelopen 10 jaar niet failliet geweest. Er hoeven geen kosten te worden gemaakt voor een bewindvoerder. Alle verdiensten boven de beslagvrije voet plus vrijgelaten bedrag moeten naar de bewindvoerder worden overgemaakt.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu