Lopende leningen blijven namelijk vallen onder de oude tarieven.Lening Ib Groep Lopende leningen blijven namelijk vallen onder de oude tarieven. Er kan maar één keer van deze regeling gebruik gemaakt worden. Bij een studie van 4 jaar bestaat de prestatiebeurs uit 48 maanden gemengde studiefinanciering basisbeurs, aanvullende beurs en rentedragende lening, gevolgd door 36 maanden studiefinanciering in de vorm van een lening. Voorwaarde is wel dat je de rest van het studiejaar dus tot 1 september geen studiefinanciering en OV-studentenkaart gebruikt. Degenen die geen recht hebben op studiefinanciering kunnen soms in aanmerking komen voor een tegemoetkoming leraren zie onderaan. Stop je tussentijds met de studie of begin je later, dan wordt de tegemoetkoming beperkt tot het aantal maanden dat je ingeschreven staat. Binnen zes maanden na het beindigen van het clientschap. Volgens de LSVb is het niet nodig, omdat de nieuwe regeling alleen voor nieuwe studenten en dus niet nieuwe leners gaat gelden.

Lees hier hoe drie studenten vertellen over hun financiën.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu