Let er daarom op of de deurwaarder als deurwaarder of als incassobureau optreedt.Kwijtschelding Deurwaarder De kostprijs van die beslagen, die voor het overgrote deel bestaat uit rechten die aan de overheid moeten worden betaald, werd te hoog. De goedkeuring van deze wet komt tegemoet aan de eisen van die dag. Als u als klant vindt dat u u goed en voldoende verweerd hebt en de zaak niet op zijn beloop hebt gelaten, blijf dan niet telkens reageren op incassobureaus.

Willems, à savoir confier d'autres compétences aux tribunaux du travail qui n'ont pas d'arriérés. Maar incassobureaus trekken dat bedrag eerst af van de incassokosten. Sommige dossiers blijven jarenlang hangende, wat betekent dat de beslagrechter al die tijd bevoegd zal blijven. Als laatste punt wil ik stilstaan bij het beroepsgeheim. Ik besef ook dat de collectieve schuldenregeling de burgerlijke griffie in sommige steden sterk belast. De schuldenregeling en het probleem van het leefgeld zullen door mevrouw De Roeck worden behandeld. Het eerste punt van discussie betreft het feit dat de bevoegdheid voor de regeling van de collectieve schuldenregeling van de beslagrechter naar de arbeidsrechtbank wordt overgeheveld. Bovendien behoort de bevoegdheid inzake collectieve schuldenregeling niet tot de kerntaken van de arbeidsgerechten, terwijl de beslagrechters die materie veelal beter beheersen. Telles sont les précisions que je souhaitais apporter concernant ce que j'appellerais la « tuyauterie ».

Doet u de deur niet open, dan kan deze geforceerd worden. Tegelijk wordt om uitstel gevraagd om de schuldregeling op te starten. Dans ces conditions exceptionnelles, il apparaît compréhensible que l'on puisse, en cas de besoin avéré, solliciter des informations de nature purement patrimoniale à un tiers soumis au secret professionnel. BudgetBalans zal u dan zo snel mogelijk uitnodigen voor een eerste gesprek. Il est néanmoins intéressant d'entendre confirmer le caractère exceptionnel de la levée de l'obligation du secret professionnel dans ce genre de problème. De praktijk zal ons wellicht dwingen om de octopusakkoorden aan te passen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu