Leningen die u afsluit leiden tot een lagere belasting.Tante Agaath Lening Vandaar stelt hij voor het hier voorgestelde systeem toe te spitsen op achtergestelde leningen. Test uw kennis! Zeven vragen over het nieuws van de afgelopen dagen. De vrijstelling van de roerende voorheffing heeft betrekking op de renten verkregen gedurende de eerste acht jaar van de looptijd van de lening. De minister is dus geen voorstander van de maatregel in de huidige formulering mede en gelet op de wettelijke en economische context in BelgiŽ. Bovendien dient het verlies zich voor te doen tussen de aanvang van het tweede jaar en het einde van het achtste jaar te rekenen vanaf het tijdstip dat de achtergestelde lening werd versterkt.

Daarnaast dient de verstrekte lening minimaal 2 500 euro te bedragen. De heer Brotcorne merkt op dat de vorige Waalse minister van Economie dit idee erg interessant vond en het heeft verdedigd. Dit artikel bepaalt onder welke voorwaarden het bedrag van de lening dat niet meer kan worden terugbetaald, van de belastbare inkomsten mag worden afgetrokken. Voor vele ondernemers vormt het derde en vierde jaar een financiŽle harde noot om te kraken. De vertegenwoordiger van de minister voegt eraan toe dat moet worden voorkomen dat het systeem wordt misbruikt om schenkingen te verdoezelen als leningen. Enkel op die manier kan het Fonds zijn rol van risicofinancier bij starters, jonge bedrijven en groei-KMO's ten volle vervullen.

Leningen die u afsluit leiden tot een lagere belasting. Tevens dienen meer middelen aan het Participatiefonds te worden verschaft. Verliezen die zich gedurende het eerste jaar of na het achtste jaar voordoen, te rekenen vanaf het tijdstip dat de achtergestelde lening werd versterkt kunnen fiscaal niet in rekening worden gebracht. Naar aanleiding van de opmerkingen van de minister erkent hij dat de tekst nog voor verbetering vatbaar is en nodigt hij de minister uit het voorstel te amenderen.

Dergelijke leningen kennen namelijk de nodige fiscale voordelen. Ondernemers hoeven dankzij deze regeling geen woekerrentes af te rekenen en ook de geldverstrekker heeft er fiscaal baat bij. De verliezen kunnen slechts in mindering worden gebracht als de belastingplichtige over een certificaat beschikt, uitgereikt door de ontvanger van de belastingen, dat stelt dat de lening niet meer kan worden terugbetaald. Het wetsvoorstel zou best in die zin worden aangepast. Het verlies van de lening kan slechts van het totale netto-inkomen worden afgetrokken indien de voorwaarden voor vrijstelling van roerende voorheffing zoals omschreven in het nieuwe artikel 264bis, vierde lid, zijn vervuld. Ondernemen betekent op de eerste plaats investeren.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu