Lening met als onderpand een verzekeringspolis die waarde heeft.Het geld wordt electronisch van een rekening afgeschreven. De effecten zijn de zekerheid dat de klant het geleende geld terugbetaald. De koper mag datgene wat hij wil kopen dan weer inleveren. Aan het einde van de looptijd van het krediet moeten de aandelen voldoende waard zijn om het krediet geheel af te lossen.

Heel soms, bijvoorbeeld bij een ouderwets pandhuis nog 1 voorbeeld in Amsterdam geeft de kredietgever het pand meteen af aan de kredietgever ter bewaring. Denk aan de mogelijkheid om uw spaargeld te gebruiken. Meestal heeft u daarna 30 dagen de tijd om uw geld terug te vragen als u het met de boeking niet eens bent.

De lener betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. De premie is afhankelijk van leeftijd en het geslacht van de verzekerde. Dit vijfcijferige telefoonnummer is bereikbaar binnen en buiten Amsterdam. Het is vergelijkbaar met contant betalen, maar nu electronisch. Meestal stuurt de financier maandelijks een overzicht aan de lener.

Een krediet heeft of een vaste rente gedurende de looptijd, of een variabele =wisselende rente. Na betaling van de laatste termijn is de koper volledig eigenaar. Er is een verschil tussen de nominale en de effectieve rente. Maandelijks stort kredietnemer een bepaald bedrag op de spaarrekening, zo dat aan het einde het krediet met het spaargeld afgelost kan worden. Soms komt het voor dat alles tegelijk stuk gaat in huis en dat u eenmalig wat extra geld nodig heeft. Een betaalkaart is een pinpas waarmee iets betaald kan worden. Dat kan een gewone betaalrekening zijn, maar ook een kredietrekening.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu