Lening die verstrekt wordt als u niet genoeg zekerheden hebt.Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn. Hiermee garandeert de bank dat u geld ontvangt voor leveringen aan een bepaalde klant. Met deze leveringsconditie betaalt uw klant alle kosten vanaf het moment dat de goederen uw bedrijf verlaten.

Als een bank geld goedkoper uitleent dan het zelf moet lenen op de kapitaalmarkt. De mate waarin u financiert met vreemd vermogen tegenover eigen vermogen. Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren. Omzetten van zwart geld in geld waarover zogenaamd wel belasting is betaald. Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen en visies op managementgebied. Een bankgarantie wordt bijvoorbeeld afgegeven als een klant uw pand koopt en u de zekerheid wilt hebben dat de koper betaalt bij de overdracht. Met een checklist kan een gebruiker stap voor stap controleren of hij zijn organisatie aan bepaalde voorwaarden voldoen zoals die in het betreffende artikel beschreven staat. Na de laatste betaling bent u tevens juridisch eigenaar. Hier komt u terecht als u de bank bijna niet meer kunt betalen.

Elke uitgave moet u dan door de bank laten goedkeuren. Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. In de meeste gevallen wordt het benodigde geld echter bij een bank geleend. Een verbintenis die zonder meer en op elk moment kan worden ingetrokken of gewijzigd. Bij wanbetaling kan dus het desbetreffende onroerend goed in het openbaar worden verkocht executie. Een emissie waarbij het uitgevend bedrijf en niet de bank het risico loopt van eventuele niet-voltekening. De maximale zekerheid die u kunt bieden kan echter onvoldoende zijn voor het bedrag dat u wilt lenen. Na een aanbetaling bent u economisch eigenaar en ligt het economisch risico ook bij u.

De bank loopt door vervroegd aflossen toekomstige rente mis en dat wil ze vergoed zien. Een veel voorkomende betalingskorting is 2 procent indien binnen 8 dagen wordt betaald. De rente staat vast gedurende de looptijd en is verwerkt in de leasetermijnen. Met een goed ondernemingsplan zult u de bank moeten overtuigen van de haalbaarheid van uw plannen. Geld dat u tegen een bepaalde interestvergoeding voor een vastgestelde termijn bij een bank stalt. De Staat kan dan borg staan voor een deel van het geld dat u van de bank wilt lenen. Uw recht afschrijvingen van derden op uw rekening terug te halen. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. Bij een emissie inschrijven voor een groter bedrag dan u in feite wilt hebben, in de hoop dat u bij overtekening het gewenste bedrag krijgt toegewezen.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu