Leasing is een vorm van korte tot middellange ( 1-5 jaar) financiering van bedrijfsgoederen.Een achtergestelde lening wordt daarom voor de beoordeling van de kredietwaardigheid wel bij het eigen vermogen opgeteld. In dit artikel wordt uitgelegd wat omzetbelasting is. Van een achtergestelde lening is sprake als pas wordt afgelost als aan alle andere schuldeisers is voldaan. Vanzelfsprekend blijft u wel aansprakelijk voor het door u geleende bedrag.

En onder bepaalde voorwaarden kunnen mensen met een uitkering een lening krijgen bij de Gemeentelijke Sociale Dienst. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren familie, vrienden. Uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen.

Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen. Zo is er een regeling waarbij de Staat zich borg stelt voor krediet. De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed. Bij wanbetaling kan dus het desbetreffende onroerend goed in het openbaar worden verkocht executie.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu