Kunnen we ze niet allemaal onder de tram gooien. Dan zijn we er vanaf.Terugzenden Van Nummerplaten Het voldoen aan de derde voorwaarde zal in principe na de afgifte van het bestuurdersattest in de onderneming worden nagegaan. Tja dat ze nu al mekaar afmaken, is op zich niet zo negatief. Alweer een lavastroom van verbazing en afschuw van zinloos geweld, kolkte er uit de actieve vulkaan Antwerpen. Betalen we al niet genoeg belasting op onze voertuigen om nog maar te zwijgen over de brandstoftaksen. Ik ht stickers! Die kleine stickertjes die je nauwelijks van je appel krijgt, bijvoorbeeld. Dat is nou net het verschil tussen ons en onze Belgische vrienden, jullie vinden ambtenarij en regelzucht geweldig. Ik betaal al genoeg voor het onderhoud van de wegen. De wetgeving spreekt zowel van nummerplaat als kentekenplaat. Ik vertik het in ieder geval en zet er gene poot meer.

Er is maar een plaats waar men met zulke personen heen kan en dat is ofwel ergens op een eilandje of in de woestijn, ver van alle andere mensen. De superboete krijgt u met veel rode liefde thuis gestuurd. Je moet mijn bijdrage zeer duidelijk lezen, het gaat over de vooringenomenheid van de journalisten, zonder kritische bedenkingen te maken over wat wettelijk is en wat niet. Maar waar ik het moeilijk mee blijf hebben is de manier waarop sommigen deze problemen willen oplossen. In juni van dit jaar kwam niet ver van de plek van de moord de 54-jarige Guido de Moor om het leven. In de praktijk, wel, ze zullen zeer zeker in eigen voet schieten. Maar uiteindelijk is het niet langer de mening van de burger die van tel is in dit land.

Welkom

Schuldeisers Hebt u steeds meer moeite om rond te komen? Komen er steeds meer aanmaningen van schuldeisers? Hier kunt  u lezen hoe u uw schuldeisers een betalingsvoorstel kunt doen.

Menu